Persondata

BESKYTTELSE AF PERSONDATA.

Databeskyttelse har høj prioritet hos INDUCON SPIEGELAU A/S, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine oplysninger.  Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine persondata oplysninger behandles og beskyttes.
Hvem er ansvarlig for dine persondata? INDUCON SPIEGELAU A/S er ansvarlig for de persondata, du giver os, og er ansvarlig for dine persondata i henhold til gældende lov om databeskyttelse.  INDUCON SPIEGELAU A/S Østbanegade 21 (Gylfe) DK-2100 København Ø Herunder kaldet: SPIEGELAU Selskabets CVR Nr.: 27968694 Befuldmægtiget DPO repræsentant (Data Protection Officer): Monica Kjeldsen – dpo@spiegelau.dk Vi skelner imellem 3 kategorier:

  1. Almindelige persondata (f.eks. navn, adresse og e-mail)
  2. Fortrolige persondata (f.eks. cpr-nummer, økonomiske forhold og billeder)
  3. Følsomme persondata (f.eks. race/etnicitet, straffeattest og biometriske oplysninger) Kategori 2 & 3 – fortrolige og følsomme persondata, indhentes ikke og benyttes ikke i SPIEGELAU regi.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger? De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres forsvarligt i DK.

Hvem har adgang til dine oplysninger? Dine oplysninger kan deles inden for SPIEGELAU’s egen virksomhedsorganisation. Der udveksles ikke persondata med andre virksomheder, ud over det i regnskabsloven fastsatte regler. Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig fortrolige - eller følsomme persondata til tredjepart med henblik på markedsføring uden for SPIEGELAU. Persondata, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse? Ved hver specifik anvendelse af persondata, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine persondata og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder? Retten til adgang: Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig. Kontakt os på dpo@spiegelau.dk, så sender vi dine persondata oplysninger enten via e-mail eller afhentes som kopi på vores virksomhedsadresse. Svartiden og eller behandlingstiden for udlevering af oplysninger kan være optil 30 dage. I særlige tilfælde optil i alt 3 mdr.

Retten til at overføre data:  Når SPIEGELAU anvender dine persondata elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de persondata du har givet os.

Retten til at korrigere data:  Du har ret til at anmode om at få dine persondata rettet, såfremt de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Retten til at slette data: Du har til enhver tid ret til at få slettet de persondata som SPIEGELAU benytter, undtagen i følgende situationer: *Du har en uafklaret sag hos SPIEGELAU *Du har en åben bestilling, som endnu ikke er færdigbehandlet eller kun delvis færdigbehandlet *Du har et økonomisk mellemværende med SPIEGELAU, uanset betalingsmåde *Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år *Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder *Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine persondata i forbindelse med din transaktion af hensyn til regnskabsloven.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser: Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine persondata, der er baseret på SPIEGELAU’s retmæssige interesser. SPIEGELAU fortsætter ikke med at anvende dine persondata, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring: Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål. Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder: * Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail * Ved at kontakte den befuldmægtiget DPO hos SPIEGELAU

Retten til begrænset anvendelse: Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine persondata hos SPIEGELAU under følgende omstændigheder: *Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på SPIEGELAU’s retmæssige interesser, skal SPIEGELAU begrænse al anvendelse af de pågældende persondata oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine. *Hvis du mener, at dine persondata er ukorrekte, skal SPIEGELAU begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse persondata kontrolleres. *Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine persondata og i stedet anmode om begrænset anvendelsen af dine oplysninger *Hvis SPIEGELAU ikke længere har brug for dine persondata, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?    Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores medarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte os på telefon 35 43 55 18 eller på dpo@spiegelau.dk

Databeskyttelseschef: Vi har udnævnt en såkaldt DPO (Data Protection Officer) for at sikre, at vi altid anvender dine persondata på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores DPO på dpo@spiegelau.dk

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:  Hvis du mener, at SPIEGELAU behandler dine persondata på en ukorrekt måde, kan du kontakte vore DPO på dpo@spiegelau.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af persondata: Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af persondata. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af persondata vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside www.spiegelau.dk. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af persondata, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine persondata og hvem der er ansvarlig, eller dine rettigheder.

Online Shopping:

Hvorfor anvender vi dine persondata? Vi anvender dine persondata til at administrere dit onlinekøb hos SPIEGELAU, når vi skal behandle dine bestillinger og returneringer via vores onlinetjenester og sende dig meddelelser om leveringsstatus eller eventuelle leveringsproblemer med dine varer.  Vi anvender dine persondata til at administrere dine betalinger. Vi anvender også dine persondata til at håndtere produktklager og produktgarantier. Dine persondata anvendes til at identificere dig og sikre, at du er myndig og må shoppe online og til at bekræfte din adresse over for eksterne partnere. 

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi anvender følgende kategorier af persondata:

* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer * Betalingsoplysninger og betalingshistorik * Ordreoplysninger

Hvem har adgang til dine persondata? Dine persondata, som videresendes til tredjepart, anvendes kun til at tilbyde dig ovennævnte tjenester, til at virksomheder kan få bekræftet din adresse, kommunikationsbureauer kan sende din ordrebekræftelse, og at lager og distributører kan udføre levering af din bestilling. Udbydere af betalingsservice for din betaling. Vær opmærksom på, at mange af disse modtagerfirmaer har en uafhængig ret eller forpligtelse til at behandle dine personlige data.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine persondata? Anvendelse af dine persondata er en forudsætning for, at SPIEGELAU kan yde dig den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er aktiv kunde. Senest 12 mdr. efter køb slettes dine persondata.

Markedsføring:

Hvorfor bruger vi dine persondata? Vi bruger dine persondata til at sende dig kampagnetilbud, informationer & nyheder.

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi anvender følgende kategorier af persondata: * Kontaktoplysninger som e-mailadresse, telefonnummer og postnummer * Hvilke produkter og tilbud du har klikket på

Hvem har adgang til dine persondata? Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun for at servicere dig, af mediebureauer og tekniske leverandører ved distribution af fysisk og digital direkte markedsføring.  Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine persondata til tredjepart med henblik på markedsføring uden for SPIEGELAU.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine persondata? Anvendelse af dine persondata er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine persondata og i forhold til direkte markedsføring. Hvis du vælger det, kan SPIEGELAU ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke. Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder: * Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail * Ved at kontakte den befuldmægtiget DPO (Data Protection Officer) hos SPIEGELAU.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit samtykke eller senest 12 mdr. efter sidste køb..  Ved e-mailmarkedsføring opfatter vi dig som inaktiv kunde, hvis du ikke har åbnet din e-mail i løbet af det sidste år. Herefter vil dine persondata blive slettet.

 

Kundeservice:

Hvorfor anvender vi dine persondata? Vi anvender dine persondata til at administrere dine forespørgsler, håndtere klager og garantisager for produkter og teknisk support via e-mail, telefonisk og. Vi anvender også dine persondata til at kontakte dig, hvis der opstår et problem med din bestilling.

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi anvender alle de oplysninger, du giver os, herunder følgende kategorier: * Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer * Betalingsoplysninger og betalingshistorik * Ordreoplysninger * Al korrespondance om en eventuel sag

Hvem har adgang til dine persondata? Persondata, som videregives til tredjepart, anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Hvilken ret har vi til at anvende dine persondata? Anvendelse af dine persondata er baseret på SPIEGELAU’s retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger i 100 dage for henvendelser pr. telefon og e-mail og i 12 måneder ved sagsbehandling. 

Din ret til at modsætte dig anvendelse af persondata baseret på retmæssige interesser:  Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine persondata, der er baseret på SPIEGELAU’s retmæssige interesser. SPIEGELAU fortsætter ikke med at anvende dine persondata, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

 

Lovmæssige Forpligtelser:

Hvorfor anvender vi dine persondata? Vi anvender dine persondata for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger. Dette omfatter brugen af dine persondata til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi anvender følgende kategorier inden for persondata: * kundenummer * ordrenummer * navn * postadresse * transaktionsbeløb * transaktionsdato

Hvem har adgang til dine persondata? Dine oplysninger bliver delt inden for SPIEGELAU. Vi deler dine persondata med IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer eller regnskabsassistance.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine persondata? Anvendelsen af dine persondata er nødvendig, for at SPIEGELAU skal kunne opfylde sine lovmæssige forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

 

Forebyggelse af Kriminalitet og Misbrug:

Hvorfor anvender vi dine persondata? Vi anvender dine persondata til forebyggelse af skade og for at sikre, at vores vilkår og betingelser overholdes, samt til at opdage og forhindre misbrug af vores tjenester.

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi anvender følgende kategorier af persondata: * kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse * kundenummer * ordrehistorik * leveringsoplysninger * betalingshistorik

Hvem har adgang til dine persondata? De persondata, der videregives til tredjepart, anvendes kun til de ovennævnte formål. Vi deler dine persondata med virksomheder med henblik på rapportering af afvigelser. Hændelser og bedrageri kan blive delt med forsikringsselskaber, myndigheder eller lokale og globale retshåndhævelsesmyndigheder til videre efterforskning. Vær opmærksom på, at disse modtagere vil have en uafhængig ret eller forpligtelse til at anvende dine persondata.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse af dine persondata? Ved forebyggelse af misbrug af vores tjeneste er anvendelse af dine persondata baseret på vores retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for at forebygge og/eller rapportere potentielt bedrageri og andre lovovertrædelser.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af dine persondata: Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine persondata, som er baseret på SPIEGELAU’s retmæssige interesse, ved at kontakte dpo@spiegelau.dk. Dernæst vil din konto blive slettet, og vi vil ikke længere kunne tilbyde dig vores tjenester.

 

Coockies:

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg. Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies.

Hvordan bruger vi cookies? Vi bruger permanente cookies til lagring af dine valg på startsiden og til lagring af dine oplysninger, hvis du vælger ”Husk mig”, når du logger ind. Vi anvender cookies til at gemme dine favoritprodukter. Vi gør eksempelvis brug af midlertidige session cookies, når du benytter filterfunktionen under de enkelte produkttyper, til at tjekke, om du er logget på, eller om du lægger en vare i din shoppingbag.

Hvilke typer af persondata anvender vi? Vi forbinder kun dit cookie-ID til dine persondata, som er sendt og indsamlet i forbindelse med din konto, hvis du er logget på din konto.

Hvem har adgang til dine persondata? Oplysninger, som videresendes til tredjepart, anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester, af analyseværktøj til indsamling af statistik til optimering af vores hjemmeside og til at præsentere dig for relevant materiale.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at behandle dine persondata? Vi forbinder kun dine cookies til dine persondata, hvis du er logget på din SPIEGELAU-konto. Hvis du er logget på din konto, er det lovmæssige grundlag baseret på vores retmæssige interesse. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? SPIEGELAU opbevarer ikke dine persondata. Du kan nemt slette cookies fra din computer eller mobile enhed via din browser. Se, hvordan du håndterer og sletter cookies, under hjælpefunktionen i din browser. Du kan vælge at deaktivere cookies eller modtage en besked, hver gang en ny cookie sendes til din computer eller mobile enhed. Bemærk, at du ikke kan benytte og drage fordel af alle funktionerne, hvis du vælger at deaktivere cookies. 

 

Fortsæt

Information

 Generelt
 Declaration of Conformity
 Glas håndtering
 Glasunivers
 Handelsbetingelser
 Levering & Fragt
 Link til Fødevarestyrelsen
 Profil
 Spiegelaus Historie
 Sådan handler du
 Persondata
 Kontakt os

Producenter


Vi Accepterer